Kan du deltage i den amerikanske Green Card lodtrækning?

For at kunne kvalificerer sig til den amerikanske green card lodtrækning er der to krav, som skal være opfyldt. Man skal være født i et godkendt land, og man skal mindst have en afgangseksamen svarende til en Amerikansk “High school degree” (d.v.s. mindst 12 års skolegang). Kravet om 12 års skolegang kan blive erstattet med to års erhvervserfaring i et job, som krævede mindst 2 års uddannelse eller erfaring at udføre, og som er opnået inden for de sidste 5 år.

De følgende to krav skal være opfyldt for at tilmelde sig til den amerikanske Green Card lodtrækning:

1. For at tildmelde sig til den amerikanske green card lodtrækning, skal man være født i et land, der kvalificerer sig

Statsborgere fra de følgende lande kvalificerer sig ikke til den amerikanske Green Card lodtrækning i år:

Bemærk, at Storbritannien inkluderer de følgende lande/øer: Anguilla, Bermuda, British Virgin Islands, Cayman Islands, Falkland Islands, Gibraltar, Montserrat, Pitcairn, St. Helena, and Turks and Caicos Islands. Statsborgere fra Nord Irland kvalificerer sig til at deltage i den amerikanske Green Card lodtrækning.

Personer, der er født i Gaza, skal bruge Egypten som det land, de er født i, når de deltager i den amerikanske Green Card lodtrækning i år.

Personer, der er født i alle andre lande, kan tilmelde sig den amerikanske Green Card lodtrækning.

Hvis du er født i et diskvalificeret land, kan du stadigvæk deltage hvis:


2. Uddannelser eller erhvervserfaring der kvalificerer dig til at deltage i den amerikanske green card lodtrækning

For at tilmelde dig den amerikanske Green Card lodtrækning, skal du mindst opfylde et af de to følgende krav (Mulighed 1 eller Mulighed 2 nedenunder)

MULIGHED 1:

For at tildmelde dig til dette års Amerikanske Green Card lodtrækning, skal du minimum have en afgangseksamen svarende til en Amerikansk "High school degree" (12 års skolegang) som du har opnået, eller vil opnå inden 1. juli 2026.

MULIGHED 2:

For at tildmelde sig til den amerikanske Green Card lodtrækning, skal du minimum have to års erhvervserfaring inden for de sidste 5 år i et job, som kræver mindst 2 års uddannelse eller erfaring at udføre:Dokumentation for skoleophold eller arbejde samt ren straffeattest skal ikke medsendes ansøgningen, men skal være til stede ved et senere interview

Tilmeld dig til den amerikanske Green Card lodtrækning. Der vil i alt blive udtrukket 55000 ansøgninger i lodtrækning hvert år. Disse 55000 vindere vil alle vinde et Green Card.

Actual green card
Vind et amerikanskt green card i dag