I. Det Amerikanske Green Card Lotteri F. A. Q.

I.1. Hvad er Green Card lotteriet?

Den amerikanske regering tillader et lotteri af 55.000 visa på grundlag en en kongresgodkendt lov. Lotteriet gennemføres via tilfældig selektion af indsendte ansøgninger til den af det amerikanske udenrigsministerium designerede og kontrollerede hjemmeside.

I.2. Hvad er det Amerikanske Green Card ?

Det Amerikanske Green Card er et visum der giver dig permanent opholdstilladelse i USA for 10 år. Et Amerikansk Green Card vil tillade Dem at bo og arbejde i USA på lige fod med amerikanske statsborgere. Et Green Card gælder for 10 år og kan forlænges for livstid, så længe du er bosiddende i USA og ændrer ikke noget på dit Danske statsborgerskab. Efter 7 år kan du søge om amerikansk statsborgerskab eller forlænge dit Green Card med 10 år mere. Bemærk, hvis du søger om, og får dit amerikansk statsborgerskab, så vil du miste dit danske statsborgerskab. Loven i Danmark fastslår, at man mister dansk indfødsret hvis man søger og opnår statsborgerret i et andet land.

I.3. Hvor mange ansøgninger udtrækkes der hvert år ?

Der vil i alt blive udtrukket ca. 110 000 ansøgninger i green card lotteriet. Grunden til dette er at circa halvdelen af de valgte ansøgninger bliver diskvalificeret på grund af fejl eller mangler i tilmeldingerne. Når det amerikanske National Visa Center har udvalgt 55 000 ansøgninger som kvalificerer sig stopper lotteriet. De person som bliver udtrukket i lotteriet får direkte besked, via almindelig post, fra det amerikanske National Visa Center. De personer som ikke bliver udtrukket eller diskvalificeret efter at de blev udtrukket blive ikke kontaktet. USA Diversity Lottery garanterer at du ikke bliver diskvalificeret fordi du ikke forstod de skrape optagelses krav som den amerikanske regering har vedtaget.

I.4. Hvor bliver lotteriet afholdt ?

På The National Visa Center I USA.

I.5. Kan du deltage i det Amerikanske Green Card Lotteri ?

For at kunne deltage i det amerikanske green card lotteri, skal man være født i et godkendt land og opfylde det følgende uddannelses krav, du skal have en afgangseksamen svarende til en Amerikansk “High school degree” (d.v.s. mindst 12 års skolegang). kravet om 12 års skolegang kan blive erstattet med to års erhvervserfaring i et job, som kræver mindst 2 års uddannelse eller erfaring at udføre, som er opnået inden for de sidste 5 år.

I.6. Hvor lang tid tager det at udfylde ansøgningen?

Hele ansøgnings processen tager omkring 15 minutter når du tilmelder dig igennem vores on-line registreringssystemet.

I.7. Hvad er minimumskravene for at deltage ?

Ansøgeren skal være født i et af de kvalificerede lande og have en afgangseksamen svarende til en Amerikansk "High school degree" (d.v.s. mindst 12 års skolegang). kravet om 12 års skolegang kan blive erstattet med to års erhvervserfaring i et job, som krævede mindst 2 års uddannelse eller erfaring at udføre, og som er opnået inden for de sidste 5 år.

I.8. Kan jeg deltage i lotteriet hvis jeg ikke opfylder disse minimumskrav?

Nej. Du bliver diskvalificeret hvis Du ikke opfylder minimumskravene, så det er spild af penge og tid at deltage i green card lotteriet hvis du blive diskvalificeret.

I.9. Hvor mange ansøgninger skal jeg udfylde?

Det er KUN tilladt at indsende én ansøgning per green card lotteri. Hvis du tilmelder dig mere end engang per år vil det medføre, at du bliver diskvalificeret. Tilmelding til det Amerikanske Green Card Lotteri kan KUN foretages on-line. Indtil 2003 modtog den Amerikanske regering kun papir ansøgninger med underskrifter. I 2003 vedtog udenrigsministeriet i USA en ny lov, denne lov har ændret reglerne således at alene on-line registrering accepteres. Dette betyder at tilmelding til lotteriet nu kun kan foretages on-line og kræver at de påkrævede billeder bliver upload digitalt, dvs. hvis du vil bruge et almindeligt billede skal det scannes til et digitalt format.

I.10. Skal man indsende en ny Green Card lotteri ansøgning hvert år ?

Ja. Ifølge Den Amerikanske Lovgivning skal man skal udfylde en ny Green Card Lotteri ansøgning for år man man ønsker at deltage i lotteriet. Der er ingen grænse for hvor mange gange man kan deltage i green card lotteriet.

I.11. Hvad nu hvis jeg bor i et andet land end hvor jeg er født?

Det er ikke noget problem. Der er ikke noget krav om at man skal bo i det samme land som man er født. Hvis du nu bor i England og er født i Danmark så skal du vælge Danmark under “Land hvor du er født” og bruge din Engelske post addresse under dine addresse oplysninger, da vindere får direkte besked med posten fra den amerikanske regering.

I.12. Hvorfor kan mennesker født i nogle lande ikke deltage ?

Det amerikanske Udenrigsministeries intention er at få et så bredt udvalg af immigranter fra hele verden som muligt. Den amerikanske Lov kræver, at mennesker fra "high admission" lande, dvs. lande, som inden for de sidste 5 år, har haft mere end 55.000 immigranter til USA ikke kan deltage. Listen af lande som ikke kvalificerer sig variere fra år til år.

I.13. Hvad gør jeg hvis jeg født i et land som ikke findes på listen over kvalificerende lande?

Hvis du er født i et diskvalificeret land kan du stadigvæk deltage hvis din ægtefælle er født i et kvalificeret land. hvis du er i denne situation skal du vælge din ægtefælles fødeland i din tilmelding under “Land hvor du er født”. Endvidere, hvis du er født i et diskvalificeret land kan du stadigvæk deltage, hvis en af dine forældre ikke er født eller bor/boede permanent i det land hvor du blev født på fødselstidspunktet. I denne situation skal du vælge dine forældres fødeland i din tilmelding under “Land hvor du er født”.

I.14. Kan Jeg Forøge mine vinderchancer ved at betale mere?

Hvis du er gift og den ene ægtefælle opfylder kravene kan begge deltage uafhængigt af hinanden. Bliver den ene af jer udtrukket i lotteriet vil ægtefællen også være berettiget til et Green Card, hvilket giver jer dobbelt chance for at vinde. Denne tilmeldingsplan kaldes en “Mand/Hustru Tilmelding”.

I.15. Hvordan finder jeg ud af om jeg har vundet?

De person som bliver udtrukket i green card lotteriet får direkte besked, via almindelig post, fra det amerikanske udenrigsministerium. Bemærk, De personer som ikke bliver udtrukket eller diskvalificeret efter at de blev udtrukket blive ikke kontaktet af det amerikanske udenrigsministerium. USA Diversity Lottery sender alle vores kunder deres resultat i Juli maaned via email, både vindere og kunder som ikke bliver udtrukket.

I.16. Er der øvrige gebyrer som skal betales ?

Det eneste gebyr som skal betales for at deltage i det amerikanske Green Card lotteri er det gebyr som de betaler for at anvende vores on-line registreringssystemet.

I.17. Hvilke oplysninger skal jeg opgive for at deltage i green card lotteriet ?

Du skal oplyse; hvor du er født, din fødselsdag, om du er gift eller singel, ugifte børn under 21 år. Du skal oplyse din nuværende postadresse, og vedlægge et nyt foto af dem selv og deres anførte familie (ægtefælle og ugifte børn under 21 år). Forkerte eller manglende oplysninger eller forkerte fotos medfører diskvalifikation af din green card lotteri tilmelding.

I.18. Kan jeg være sikker på at alle obligatoriske oplysninger er opgivet korrekt ?

Vores on-line registrerings system gennemfører en lang række check og tillader ikke tilmelding af personer som ikke er kvalificeret. Vores professionelle service tilbyder ekspert informations check, vi tilsikrer at deres ansøgning indeholder alle de ifølge det amerikanske udenrigsministeriums regler og regulativer obligatoriske oplysninger for deltagelse.

I.19. Hvilke familiemedlemmer skal tilmeldingen omfatte?

Deres ægtefælle og alle ugifte børn inklusiv adoptivbørn under 21 år skal oplyses i deres tilmelding også selv om de ikke vil immigrere til USA sammen med dig hvis du vinder i green card lotteriet.

I.20. Kan ægtefæller deltage individuelt?

Opfylder den ene ægtefælle kravene kan begge ægtefæller deltage uafhængigt af hinanden. Bliver den ene ægtefælle udtrukket i lotteriet vil den anden ægtefælle også være berettiget til at få et Green Card, hvilket giver dobbelt chance for at vinde.

I.21. Hvis jeg vinder, Skal jeg tage min familie med til USA ?

Det er et krav at du inkluderer din families navne på din green card lotteri tilmelding, men det betyder ikke at de skal immigrere til USA sammen med dig. Dine familie medlemmer kan selv afgøre om de vil immigrere til USA sammen med dig. Hvis Du tilføjer et familiemedlem på din visa-ansøgning (efter Du har vundet), som ikke var anført på din green card lotteri tilmelding vil du blive diskvalificeret.

I.22. Hvor gammel skal man være for at deltage?

Der er ingen minimumsalder for at deltage, men for at tildmelde dig til det Amerikanske Green Card Lotteri, skal du minimum have en afgangseksamen svarende til “US high school degree” (12 års skolegang) eller have to års erhvervserfaring inden for de sidste 5 år i et job, som kræver mindst 2 års uddannelse eller erfaring at udføre.

I.23. Hvad med min ægtefælle og mine børn?

Hvis du vinder et green card i green card lotteriet, så kan dine familiemedlemmer (som du anførte i dit green card lotteri tilmeldings skema) også være berettiget til at modtage et amerikanskt green card.

I.24. Kan en person som søger Visum til USA på anden vis deltage ?

Ja, dette har ingen indflydelse på deres visum ansøgning eller deltagelse i green card lotteriet.

I.25. år 2024, Green Card Lotteri DV2026, hvad sker der ?

Dette års (2024) Green Card lotteri program kaldes DV2026 (hvor 2026 er året hvor successfulle applikanter kan rejse til USA) og vil blive lukket for tilmeldning november 8, 2024.

Tilmeld dig til det amerikanske Green Card Lottery. Der vil i alt blive udtrukket 55000 ansøgninger i lotteriet hvert år. Disse 55000 vindere vil alle vinde et Green Card.

amerikanskt green card
Det amerikanske diversity visa Lotteri

Tag Vores Green Card Test

Tilmeld dig til det amerikanske DV2026 Green Card Lotteri

Kvalificerer du dig til det amerikanske green card lotteri? Hvis du kvalificere dig, kan du tilmelde dig til Green Card Lotteriet her på den officielle USA Diversity Lottery hjemmeside.
Tag vores test idag!


30% diskvalificeres

Udenrigsministeriet i USA oplyser, at 3 millioner ud af de 10 millioner ansøgninger de modtager hvert år diskvalificeres på grund af fejl i enten format og/eller detaljer.

USA Diversity Lottery garanterer at du ikke bliver diskvalificeret fordi du ikke forstod de skrape optagelses krav som den amerikanske regering har vedtaget. USA Diversity Lottery garanterer at din ansøgning bliver indsendet rettidigt, at den ikke bliver diskvalificeret på grund af fejl eller mangler, at dine fotos opfylder samtlige krav.


Kontakt USA DV Lottery

Kontakt USA Diversity Lottery

Du er altid velkommen til at kontakte os, hvis du har spørgsmål eller ønsker mere information om det amerikanske green card lotteri. Kontakt os.